لیست قیمت محصولات باباسلمان دات کام

لیست های زیر مربوط به محصولات موجود در تاریخ اعلامی می باشند.

آخرین بروزرسانی در 4 آذر 1401

تغییر در قیمت مایعات شوینده

لیست قیمت عمده انواع شوینده

انواع شوینده ی عمده تامینی فروشگاه باباسلمان دات کام

 محصولنوعبرندحجم / وزنقیمت (تومان)توضیحات
1پودر لباسشوییماشینیاتیوکس10 کیلوییتماس بگیرید-
2پودر لباسشوییدستیاتیوکس10 کیلویی
5 کیلویی
تماس بگیرید-
3پودر لباسشویی-برایت500 گرمی141,000این محصول فقط درکارتن
24 عددی به فروش می رسد
4مایع لباسشویی-تارا / هایانا10 لیتری110,000درجه یک
5مایع لباسشویی-تارا / هایانا10 لیتری85,000درجه دو
6مایع ظرفشویی-تارا / هایانا10 لیتری110,000درجه یک
7مایع ظرفشویی-تارا / هایانا10 لیتری85,000درجه دو
8مایع دستشویی-تارا / هایانا10 لیتری110,000درجه یک
9مایع دستشویی-تارا / هایانا10 لیتری85,000درجه دو
10سفید کننده-تارا4 لیتری17,000درجه یک
11سفید کننده-تارا1 لیتری6,800درجه یک
12جرمگیر (جوهرنمک)-تارا4 لیتری17,000درجه یک
13جرمگیر (جوهرنمک)-تارا1 لیتری6,800درجه یک
 محصولبرندوزنقیمت
1پودر ماشینیاتیوکس10 کیلوییاستعلام قیمت
2پودر دستیاتیوکس10 کیلویی
5 کیلویی
استعلام قیمت
3پودر لباسشوییبرایت500 گرمی141,000
 محصولحجمکیفیتقیمت
1مایع لباسشویی10 لیتریدرجه یک110,000
2مایع لباسشویی10 لیتریدرجه دو85,000
4مایع ظرفشویی10 لیتریدرجه یک110,000
5مایع ظرفشویی10 لیتریدرجه دو85,000
6مایع دستشویی10 لیتریدرجه یک110,000
7مایع دستشویی10 لیتریدرجه دو85,000
8سفید کننده4 لیتریدرجه یک17,000
9سفید کننده1 لیتریدرجه یک13,500
10جرمگیر (جوهرنمک)4 لیتریدرجه یک17,000
11جرمگیر (جوهرنمک)1 لیتریدرجه یک13,500

لیست قیمت عمده محصولات سلولزی

دستمال ر.لی، دستمال کاغذی، پوشک فله، نوار بهداشتی فله و...

 محصولنوعبرندتعداد در هر بستهقیمت (تومان)توضیحات
1دستمال دلسی2 قلو-2 عدد9,350فروش در باکس های 72 رولی
2دستمال دلسی12 قلو-12 عدد53,500فروش در باکس های 72 رولی
3دستمال اقتصادی600 گرممتغیر10 عدد42,200فروش در باکس و هر باکس
شامل 6 بسته ی 10 عددی
4دستمال اقتصادی700 گرممتغیر10 عدد47,300فروش در باکس و هر باکس
شامل 6 بسته ی 10 عددی
5دستمال اقتصادی800 گرممتغیر10 عدد54,000فروش در باکس و هر باکس
شامل 6 بسته ی 10 عددی
6دستمال اقتصادی900 گرممتغیر10 عدد63,000فروش در باکس و هر باکس
شامل 6 بسته ی 10 عددی
7دستمال اقتصادی1000 گرممتغیر10 عدد68,500فروش در باکس و هر باکس
شامل 6 بسته ی 10 عددی
8دستمال اقتصادیتک لایه ضخیممتغیر10 عددتماس بگیریدفروش در باکس و هر باکس
شامل 6 بسته ی 10 عددی
9پوشک بچهسایز 1نازنشان 40 عدد80,000فروش در باکس و هر باکس شامل 9 بسته ی 40 عددی
10پوشک بچهسایز 2نازنشان40 عدد98,000فروش در باکس و هر باکس شامل 9 بسته ی 40 عددی
11پوشک بچهسایز 3نازنشان40 عدد114,000فروش در باکس و هر باکس شامل 9 بسته ی 40 عددی
12پوشک بچهسایز 4نازنشان40 عدد132,000فروش در باکس و هر باکس شامل 9 بسته ی 40 عددی
13پوشک بچهسایز 5نازنشان40 عدد152,000فروش در باکس و هر باکس شامل 9 بسته ی 40 عددی
14نوار بهداشتیکاور داربدون برند30 عدد28,000فروش در باکس و هر باکس
شامل 20 بسته ی 30 عددی
 محصولنوعبرندقیمت
1دستمال دلسی2 قلو-9,350
2دستمال دلسی12 قلو-53,500
3اقتصادی600 گرمیمتغیر42,200
4اقتصادی700 گرمیمتغیر47,300
5اقتصادی800 گرمیمتغیر54,000
6اقتصادی900 گرمیمتغیر63,000
7اقتصادی 1000 گرمیمتغیر68,500
8دستمال کاغذیتک لایه ضخیممتغیرتماس بگیرید
 محصولنوعبستهقیمت
1پوشک بچهسایز 140 عدد80,000
2پوشک بچهسایز 240 عدد98,000
3پوشک بچهسایز 340 عدد114,000
4پوشک بچهسایز 440 عدد132,000
5پوشک بچهسایز 540 عدد152,000
6نوار بهداشتی فلهکاور دار30 عددی28,000

لیست قیمت عمده کیسه و نایلون پلاستیکی

انواع محصولات مربوط به دسته ی کیسه و نایلون پلاستیکی

 محصولنوعوزن / تعدادتوضیح / سایزقیمت (تومان)توضیحات
1کیسه زبالهرولی200 گرممشکی5,080فروش در بسته های عددی
4کیسه زبالهدرجه یکسه رولمشکی18,800فروش در بسته های عددی
5کیسه فریزربسته ای75 برگ22 در 352,860فروش در گونی 400 عددی
6کیسه فریزربسته ای100 برگ25 در 355,080فروش در گونی 400 عددی
7کیسه فریزرچسبی75 برگ22 در 324,020فروش در گونی 250 عددی
8کیسه فریزرچسبی100 برگ25 در 355,965فروش در گونی 250 عددی
9کیسه فریزررولی200 برگجعبه ای12,710فروش در کارتن 35 عددی
10کیسه فریزررولی250 برگبا لوله12,575فروش در باکس های 72 رولی
11کیسه فریزرضخیم1 کیلوکیلویی54,450فروش در گونی 25 کیلویی
12کیسه فریزرفله1 کیلوکیلویی50,570فروش در گونی 25 کیلویی
13سلفونرولی10 متری6,220فروش در باکس های 60 رولی
14سلفونرولی20 متری9,335فروش در باکس های 60 رولی
 محصولمقدارنوعقیمت
1کیسه زباله
رولی
200گرمیمشکی5,080
4کیسه زباله
رولی
سه رولمشکی18,800
5کیسه فریزر
بسته ای
75 برگ22⨯352,860
6کیسه فریزر
بسته ای
100 برگ25⨯355,080
7کیسه فریزر
چسبی
75 برگ22⨯324,020
8کیسه فریزر
چسبی
100 برگ25⨯355,965
9کیسه فریزر
رولی
200برگجعبه‌ای12,710
10کیسه فریزر
رولی
250 برگبا لوله12,575
11کیسه فریزر
ضخیم
1 کیلوکیلویی54,450
12کیسه فریزر
فله ای
1 کیلوکیلویی50,570
13سلفون رولی۱۰‌متری6,220
14سلفون رولی۲۰‌متری9,335

لیست قیمت عمده محصولات یکبارمصرف

قیمت فروش انواع محصولات یکبارمصرف به صورت عمده

 محصولنوع / برندجنسسایز / وزنقیمت (تومان)توضیحات
1شلنگ قلیان یکبارمصرفدسته PPپلاستیکی۱۵0 سانتیمتر
قطر ۱1 میلیمتر
2,500فروش در پک های 100 تایی
دسته کریستالی و پلی اتیلن
2شلنگ قلیان یکبارمصرفکریستال سفیددسته مشکی۱۵0 سانتیمتر
قطر ۱1 میلیمتر
2,650فروش در پک های 100 تایی
دسته کریستالی و پلی اتیلن
3شلنگ قلیان یکبارمصرفکریستال مشکیدسته سفید۱۵0 سانتیمتر
قطر ۱1 میلیمتر
2,850فروش در پک های 100 تایی
دسته کریستالی و پلی اتیلن
4شلنگ قلیان یکبارمصرفالجمیرادسته مشکی۱80 سانتیمتر
قطر ۱۳ میلیمتر
3,600فروش در پک های 100 تایی
واشر آب بندی: ژله ای
5شلنگ قلیان یکبارمصرفالجمیرادسته سفید۱80 سانتیمتر
قطر ۱۳ میلیمتر
3,700فروش در پک های 100 تایی
واشر آب بندی: معمولی
6شلنگ قلیان یکبارمصرفماهاندسته مشکی۱80 سانتیمتر
قطر ۱1 میلیمتر
3,000فروش در پک های 100 تایی
واشر آب بندی: معمولی
7شلنگ قلیان یکبارمصرفماهاندسته سفید۱80 سانتیمتر
قطر ۱1 میلیمتر
3,200فروش در پک های 100 تایی
واشر آب بندی: معمولی
8سفره یکبار مصرفرولیداخل کارتن350 گرمی7,900-
9سفره یکبار مصرفرولیداخل کیسه350 گرمی7,600-
10سفره یکبار مصرفرولیداخل کارتن400 گرمی8,900-
11سفره یکبار مصرفرولیداخل کیسه400 گرمی8,600-
 محصولنوعاندازهقیمت
1شلنگ قلیان دسته PPپلاستیکی۱۵0 سانتیمتر
قطر ۱۳ میلیمتر
2,500
2شلنگ قلیان کریستال سفیددسته مشکی۱۵0 سانتیمتر
قطر ۱۳ میلیمتر
2,650
3شلنگ قلیان کریستال مشکیدسته سفید۱۵0 سانتیمتر
قطر ۱۳ میلیمتر
2,850
4شلنگ قلیان الجمیرادسته مشکی۱80 سانتیمتر
قطر ۱۳ میلیمتر
3,600
5شلنگ قلیان الجمیرادسته سفید۱80 سانتیمتر
قطر ۱۳ میلیمتر
3,700
6شلنگ قلیان ماهاندسته مشکی۱80 سانتیمتر
قطر ۱۳ میلیمتر
3,000
7شلنگ قلیان ماهاندسته سفید۱80 سانتیمتر
قطر ۱۳ میلیمتر
3,200
8سفره یکبار مصرفداخل کارتن350 گرمی7,900
9سفره یکبار مصرفداخل کیسه350 گرمی7,600
10سفره یکبار مصرفداخل کارتن400 گرمی8,900
11سفره یکبار مصرفداخل کیسه400 گرمی8,600

با توجه به نیاز مردم به محصولات مختلف، فروشگاه های متنوعی در سطح کشور اقدام به خرید محصولات با کیفیت از فروشگاه باباسلمان می کنند. در حال حاضر، تمامی محصولات فروشگاهی اعم از شوینده ها، محصولات یک بار مصرف، کیسه، نایلون، محصولات سلولزی و ... در فروشگاه باباسلمان به صورت عمده به فروش می روند. افرادی که قصد هر یک از این محصولات به صورت عمده را دارند، می توانند با اطلاع از لیست قیمت محصولات باباسلمان و مقایسه این لیست قیمت با قیمت های مشابه بازار، بهترین محصولی که می خواهند را با قیمت مناسب تهیه کنند.

کیسه فریزر معمولی - لیست قیمت محصولات باباسلمان

لیست قیمت محصولات باباسلمان

در حال حاضر، فروشگاه های مختلفی وجود دارند که اقدام به فروش محصولات مورد نیاز مردم می کنند. فروشگاه باباسلمان با هدف ارائه بهترین قیمت ها در دسته بندی های مختلف محصولات، راه اندازی شده و توانسته به یکی از بهترین فروشگاه های ارائه دهنده محصولات شوینده، سلولزی و ... تبدیل شود.

قیمت محصولات باباسلمان بسیار به صرفه تر از قیمت محصولات فروشگاه های دیگر می باشد. اما لازم است که حتما مردم به صورت عمده اقدام به خرید محصولات باباسلمان کنند تا بتوانند با یک بودجه محدود، بهترین محصولات را خریداری کنند و با یک سود مناسب به مردم بفروشند.

لیست قیمت محصولات باباسلمان در بازه های زمانی مختلف آپدیت می شود و بر اساس نرخ روز می توان هر یک از این محصولات را خریداری نمود.

نحوه اطلاع از قیمت محصولات فروشگاه باباسلمان

فروشگاه باباسلمان برای راحتی خریداران خود، امکان مشاهده لیست قیمت محصولات باباسلمان را فراهم کرده است. از این رو مشتریان عزیز می توانند بدون دغدغه و یا حتی تماس، قیمت محصولات فروشگاه باباسلمان را در همان سایت فروشگاه مشاهده کنند.

لیست قیمت محصولات سلولزی، شوینده، یک بار مصرف و نایلون ها و پلاستیک ها در لیست قیمت محصولات باباسلمان درج شده اند. البته لازم به توضیح است که این لیست قیمت در صورت نیاز هر روز به روز خواهد شد. از این رو لازم است که مردم بر اساس نرخ روز اقدام به خرید محصولات فروشگاه باباسلمان نمایند.

قیمت محصولات سلولزی در باباسلمان

یکی از محصولات ارائه شده به صورت عمده در فروشگاه باباسلمان، محصولات سلولزی می باشند. محصولات سلولزی این فروشگاه با تنوع نسبتا بالایی ارائه می شوند تا فروشگاه های سطح کشور بتوانند بر اساس نیاز خود، هر یک از این محصولات را خریداری کنند.

قیمت محصولات سلولزی باباسلمان نسبت به قیمت محصولات سلولزی در فروشگاه های مختلف دیگر به صرفه تر و اقتصادی است. محصولات سلولزی باباسلمان شامل محصولات دستمال های اقتصادی، دستمال دلسی، پوشک بچه و نوار بهداشتی می باشند.

لیست قیمت محصولات باباسلمان که به صورت سلولزی می باشند، بر اساس قیمت مواد اولیه تعیین می شود. هر چقدر قیمت مواد اولیه برای تهیه این محصولات بالاتر رود، بدیهی است که قیمت نهایی این محصولات نیز بالاتر خواهد رفت.

در حال حاضر، دستمال های اقتصادی سلولزی باباسلمان دارای قیمت بسیار مناسبی می باشند و برای فروش عمده بهترین گزینه محسوب می شوند. همچنین، می توان از طریق فروشگاه باباسلمان اقدام به خرید پوشک بچه و نوار بهداشتی به صورت عمده کرد.

قیمت محصولات سلولزی در باباسلمان - خرید عمده دستمال کاغذی و 4 نکته مهم

قیمت محصولات یک بار مصرف در فروشگاه

یکی از لوازم مورد نیاز مردم، لوازم یک بار مصرف می باشند. به هر حال هر یک از مردم در مسافرت ها، تفریح ها، پیک نیک ها و ... از لوازم و ظرف و ظروف های یک بار مصرف استفاده می کنند و همین موضوع باعث شده است که بازار خرید و فروش لوازم یک بار مصرف در کشور ایران داغ باشد.

فروشگاه باباسلمان با ارائه خدمات در زمینه فروش محصولات یک بار مصرف، می تواند به عنوان یکی از بهترین فروشگاه ها برای خرید این محصولات شناخته شود. قیمت محصولات یک بار مصرف فروشگاه باباسلمان بر اساس نرخ روز محاسبه می شود و لازم است که مردم برای اطلاع از لیست قیمت محصولات باباسلمان (محصولات یک بار مصرف)، حتما سایت فروشگاه را بررسی کنند.

محصولات یک بار مصرف باباسلمان شامل شلنگ قلیان یک بار مصرف و سفره یک بار مصرف می باشند. کیفیت، جنس، سایز و... در قیمت محصولات یک بار مصرف فروشگاه باباسلمان تاثیر می گذارند.

قیمت عمده کیسه ها و نایلون های پلاستیکی

در میان لیست قیمت محصولات باباسلمان، می توان قیمت عمده کیسه ها و نایلون های پلاستیکی را نیز جستجو کرد. هرچقدر که مردم علاقه مند به استفاده از ظرف و ظروف یک بار مصرف نباشند، به کیسه و نایلون های پلاستیکی نیاز دارند. فروشگاه ها، مغازه ها و ... نیز برای فروش و بسته بندی محصولات خود نیاز به کیسه و نایلون پلاستیکی دارند.

با توجه به نیاز فروشگاه ها و مردم به کیسه ها و نایلون های پلاستیکی، فروشگاه باباسلمان اقدام به ارائه انواع کیسه ها و نایلون های پلاستیکی کرده است. قیمت عمده کیسه و نایلون های پلاستیکی بر اساس نوع کیسه و پلاستیک تعیین می شود.

کیسه های زباله، کیسه فریزرها و سلفون در گروه کیسه ها و نایلون های پلاستیکی فروشگاه باباسلمان قرار می گیرند. لیست قیمت محصولات باباسلمان در گروه کیسه ها و نایلون ها، بر اساس نرخ روز قابل مشاهده می باشند.

فروش عمده پلاستیک فریز و دسته دار - قیمت عمده کیسه ها و نایلون های پلاستیکی

قیمت انواع محصولات شوینده با کیفیت

مواد شوینده از جمله محصولاتی هستند که برای مصارف گوناگونی مورد استفاده قرار می گیرند. افراد خانه دار، هتل ها، مدارس، فروشگاه ها، مراکز آموزشی و... همه و همه از محصولات شوینده استفاده می کنند. پس بی شک خرید محصولات شوینده با کیفیت به صورت عمده و با قیمت مناسب بسیار حائز اهمیت می باشد.

لیست قیمت محصولات باباسلمان در گروه شوینده ها، از طریق سایت فروشگاه قابل دریافت می باشد. در حال حاضر، انواع پودر لباسشویی، مایع ظرفشویی، مایع دستشویی، مایع لباسشویی و مایع سفید کننده در فروشگاه باباسلمان به فروش می روند.

با توجه به تغییرات نرخ مواد اولیه برای تولید محصولات شوینده با کیفیت، لیست قیمت محصولات شوینده فروشگاه باباسلمان روز به روز در حال تغییر می باشد. از این رو لازم است که بر اساس نرخ روز و لیست قیمت های تعیین شده، اقدام به خرید محصولات باباسلمان کنید.

مایع لباسشویی عمده

قیمت ها را قبل از خرید مقایسه کنید!

فروشگاه های مختلفی در سطح کشور وجود دارند که اقدام به ارائه خدمات در زمینه فروش محصولات مختلف به صورت عمده می کنند. فروشگاه باباسلمان واقع در شهریار، مفتخر است که با ارائه کمترین قیمت ها اقدام به فروش محصولات مورد نیاز مردم کند.

در صورتی که قصد خرید انواع محصولات بهداشتی، شوینده، سلولزی، نایلون، یکبارمصرف و... را دارید، ابتدا قیمت های فروشگاه باباسلمان با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید. با توجه به سود کم دریافتی توسط فروشگاه باباسلمان، قیمت محصولاتی که در این فروشگاه به فروش می روند، بسیار منصفانه هستند.

به همین خاطر، با شرایط گرانی و کنونی کشور، توصیه می شود که دور فروشگاه های گران فروش را خط بکشید و به سرغ خرید محصولات مورد نیاز خود از طریق فروشگاه باباسلمان بروید.

فروشگاه باباسلمان؛ بهترین ارائه دهنده خدمات در زمینه فروش محصولات مورد نیاز مردم به صورت عمده

این وبسایت با هدف فروش عمده محصولات مورد نیاز مردم راه اندازی شده است. در حال حاضر نیز این فروشگاه در زمینه فروش و پخش عمده محصولات زیر، خدمات رسانی می کند.

 • انواع دستمال کاغذی
 • انواع پوشک بچه فله ای
 • مایع ظرفشویی
 • مایع لباسشویی
 • مایع دستشویی
 • انواع پودرهای لباسشویی (دستی و ماشینی)
 • انواع سفید کننده های با کیفیت
 • انواع سفره یک بار مصرف
 • انواع شلنگ قلیون یک بار مصرف
 • انواع سلفون در سایزهای مختلف
 • انواع جوهر نمک
 • انواع نوار بهداشتی فله
 • و...

در صورتی که نیاز به خرید هر یک از محصولات ذکر شده دارید، بهتر است که ابتدا لیست قیمت محصولات باباسلمان را بررسی نموده و سپس با شماره های درج شده در وبسایت تماس بگیرید. در حال حاضر، با بهترین قیمت و با کمترین سود، محصولات فروشگاه باباسلمان در اختیار مردم عزیز قرار می گیرند.

مزیت های خرید از فروشگاه باباسلمان به صورت عمده

در حال حاضر، شمار فروشگاه هایی که اقدام به ارائه خدمات در زمینه فروش محصولات به صورت عمده می کنند، کم نیستند. فروشگاه باباسلمان یکی از فروشگاه هایی است که بیشتر محصولات مورد نیاز مردم را تهیه می کند و به صورت عمده به فروش می رساند.

با توجه به اعتماد مردم به این فروشگاه، این فروشگاه به یکی از بهترین فروشگاه های عمده فروشی تبدیل شده است. مزیت های مختلفی وجود دارند که شما با خرید محصولات از فروشگاه باباسلمان از آن ها بهره مند می شوید. در ادامه به مزیت های مختلف خرید از فروشگاه های باباسلمان اشاره می کنیم.

 • فروش با قیمت مناسب و منصفانه
 • مقایسه راحت محصولات مختلف بدون نیاز به معطلی در مغازه
 • امکان مقایسه قیمت ها با دیگر فروشگاه های اینترنتی
 • امکان انتخاب بهترین محصول مورد نیاز فروشگاه به دور از تبلیغات غلط و اشتباه
 • امکان خرید محصولات متنوع و مورد نیاز فروشگاه ها به صورت یک جا
 • خرید آنلاین و بدون نیاز به مراجعه حضوری به فروشگاه
 • سخن پایانی با خریداران عزیز

با توجه به گران شدن مواد اولیه برای تولید محصولات مختلفی که مورد نیاز مردم می باشند، همه فروشندگان باید سعی کنند با کمترین سود و بهره، محصولات مورد نیاز مردم را تهیه کنند. پخش عمده باباسلمان با ارائه خدمات مختلف در زمینه فروش محصولات مورد نیاز مردم، توانسته است به یکی از بهترین فروشگاه ها در زمینه فروش این محصولات تبدیل شود.

در صورتی که نیاز به خرید هر یک از محصولات ارائه شده در عمده فروشی باباسلمان می باشید، ابتدا لیست قیمت محصولات باباسلمان را بررسی کنید و سپس اقدام به خرید محصولات به صورت عمده کنید.

انواع شوینده ی عمده تامینی فروشگاه باباسلمان دات کام

 محصولنوعبرندحجم / وزنقیمت (تومان)توضیحات
1پودر لباسشوییماشینیاتیوکس10 کیلوییتماس بگیرید-
2پودر لباسشوییدستیاتیوکس10 کیلویی
5 کیلویی
تماس بگیرید-
3پودر لباسشویی-برایت500 گرمی141,000این محصول فقط درکارتن
24 عددی به فروش می رسد
4مایع لباسشویی-تارا / هایانا10 لیتری110,000درجه یک
5مایع لباسشویی-تارا / هایانا10 لیتری85,000درجه دو
6مایع ظرفشویی-تارا / هایانا10 لیتری110,000درجه یک
7مایع ظرفشویی-تارا / هایانا10 لیتری85,000درجه دو
8مایع دستشویی-تارا / هایانا10 لیتری110,000درجه یک
9مایع دستشویی-تارا / هایانا10 لیتری85,000درجه دو
10سفید کننده-تارا4 لیتری17,000درجه یک
11سفید کننده-تارا1 لیتری6,800درجه یک
12جرمگیر (جوهرنمک)-تارا4 لیتری17,000درجه یک
13جرمگیر (جوهرنمک)-تارا1 لیتری6,800درجه یک

دستمال رولی، دستمال کاغذی، پوشک فله، نوار بهداشتی فله و...

 محصولنوعبرندتعداد در هر بستهقیمت (تومان)توضیحات
1دستمال دلسی2 قلو-2 عدد9,350فروش در باکس های 72 رولی
2دستمال دلسی12 قلو-12 عدد53,500فروش در باکس های 72 رولی
3دستمال اقتصادی600 گرممتغیر10 عدد42,200فروش در باکس و هر باکس
شامل 6 بسته ی 10 عددی
4دستمال اقتصادی700 گرممتغیر10 عدد47,300فروش در باکس و هر باکس
شامل 6 بسته ی 10 عددی
5دستمال اقتصادی800 گرممتغیر10 عدد54,000فروش در باکس و هر باکس
شامل 6 بسته ی 10 عددی
6دستمال اقتصادی900 گرممتغیر10 عدد63,000فروش در باکس و هر باکس
شامل 6 بسته ی 10 عددی
7دستمال اقتصادی1000 گرممتغیر10 عدد68,500فروش در باکس و هر باکس
شامل 6 بسته ی 10 عددی
8دستمال اقتصادیتک لایه ضخیممتغیر10 عددتماس بگیریدفروش در باکس و هر باکس
شامل 6 بسته ی 10 عددی
9پوشک بچهسایز 1نازنشان 40 عدد80,000فروش در باکس و هر باکس شامل 9 بسته ی 40 عددی
10پوشک بچهسایز 2نازنشان40 عدد98,000فروش در باکس و هر باکس شامل 9 بسته ی 40 عددی
11پوشک بچهسایز 3نازنشان40 عدد114,000فروش در باکس و هر باکس شامل 9 بسته ی 40 عددی
12پوشک بچهسایز 4نازنشان40 عدد132,000فروش در باکس و هر باکس شامل 9 بسته ی 40 عددی
13پوشک بچهسایز 5نازنشان40 عدد152,000فروش در باکس و هر باکس شامل 9 بسته ی 40 عددی
14نوار بهداشتیکاور داربدون برند30 عدد28,000فروش در باکس و هر باکس
شامل 20 بسته ی 30 عددی

قیمت فروش انواع محصولات یکبارمصرف به صورت عمده

 محصولنوع / برندجنسسایز / وزنقیمت (تومان)توضیحات
1شلنگ قلیان یکبارمصرفدسته PPپلاستیکی۱۵0 سانتیمتر
قطر ۱1 میلیمتر
2,500فروش در پک های 100 تایی
دسته کریستالی و پلی اتیلن
2شلنگ قلیان یکبارمصرفکریستال سفیددسته مشکی۱۵0 سانتیمتر
قطر ۱1 میلیمتر
2,650فروش در پک های 100 تایی
دسته کریستالی و پلی اتیلن
3شلنگ قلیان یکبارمصرفکریستال مشکیدسته سفید۱۵0 سانتیمتر
قطر ۱1 میلیمتر
2,850فروش در پک های 100 تایی
دسته کریستالی و پلی اتیلن
4شلنگ قلیان یکبارمصرفالجمیرادسته مشکی۱80 سانتیمتر
قطر ۱۳ میلیمتر
3,600فروش در پک های 100 تایی
واشر آب بندی: ژله ای
5شلنگ قلیان یکبارمصرفالجمیرادسته سفید۱80 سانتیمتر
قطر ۱۳ میلیمتر
3,700فروش در پک های 100 تایی
واشر آب بندی: معمولی
6شلنگ قلیان یکبارمصرفماهاندسته مشکی۱80 سانتیمتر
قطر ۱1 میلیمتر
3,000فروش در پک های 100 تایی
واشر آب بندی: معمولی
7شلنگ قلیان یکبارمصرفماهاندسته سفید۱80 سانتیمتر
قطر ۱1 میلیمتر
3,200فروش در پک های 100 تایی
واشر آب بندی: معمولی
8سفره یکبار مصرفرولیداخل کارتن350 گرمی7,900-
9سفره یکبار مصرفرولیداخل کیسه350 گرمی7,600-
10سفره یکبار مصرفرولیداخل کارتن400 گرمی8,900-
11سفره یکبار مصرفرولیداخل کیسه400 گرمی8,600-

انواع محصولات مربوط به دسته ی کیسه و نایلون پلاستیکی

 محصولنوعوزن / تعدادتوضیح / سایزقیمت (تومان)توضیحات
1کیسه زبالهرولی200 گرممشکی5,080فروش در بسته های عددی
4کیسه زبالهدرجه یکسه رولمشکی18,800فروش در بسته های عددی
5کیسه فریزربسته ای75 برگ22 در 352,860فروش در گونی 400 عددی
6کیسه فریزربسته ای100 برگ25 در 355,080فروش در گونی 400 عددی
7کیسه فریزرچسبی75 برگ22 در 324,020فروش در گونی 250 عددی
8کیسه فریزرچسبی100 برگ25 در 355,965فروش در گونی 250 عددی
9کیسه فریزررولی200 برگجعبه ای12,710فروش در کارتن 35 عددی
10کیسه فریزررولی250 برگبا لوله12,575فروش در باکس های 72 رولی
11کیسه فریزرضخیم1 کیلوکیلویی54,450فروش در گونی 25 کیلویی
12کیسه فریزرفله1 کیلوکیلویی50,570فروش در گونی 25 کیلویی
13سلفونرولی10 متری6,220فروش در باکس های 60 رولی
14سلفونرولی20 متری9,335فروش در باکس های 60 رولی